פעילותן של קבוצות דתיות ורוחניות עכשוויות בישראל, שחלקן נתפס על-ידי הציבור הרחב ובתקשורת כ-'כתות', עוררה לאורך השנים דיון ציבורי ער, שבו מעורבים כלי תקשורת, אנשי דת ואנשי ציבור, חברי קבוצות דתיות חדשות ובני משפחותיהם, כמו גם רשויות מדינה שונות. דיון זה מתנהל פעמים רבות על בסיס מידע חלקי או אף שגוי וניזון משמועות, דעות קדומות ותיאוריות לא מבוססות.

מדובר בתופעה חשובה, בולטת ובעלת השפעה על תחומים נרחבים מהחיים הציבוריים בישראל, כמו גם על חייהם הפרטיים של  אזרחים רבים. משום כך ראינו צורך ממשי ודחוף בהקמת מרכז מידע אמין ואובייקטיבי, שינקוט בגישות מחקר מדעיות באיסוף הנתונים ובהצגתם. המידע, העומד כעת לרשות הציבור הרחב, נועד לסייע לחוקרים באקדמיה ולסוכנויות המדינה השונות: רווחה, חינוך, אכיפת חוק וכדומה, כמו גם לאלו השוקלים להצטרף לקבוצות דתיות ורוחניות עכשוויות, לחברים בקבוצות כאלו בהווה ובעבר ולבני משפחתם ומכריהם.

מרכז מידע ישראלי לדתות עכשוויות (מיד"ע), פועל מאז שנת 2014 במכון ון ליר בירושלים, והוא מפעיל חוקרים מוסמכים בתחום, האוספים מידע ומגבשים דו"חות אינפורמטיביים תוך שימוש בסטנדרטים אקדמיים ומדעיים ועורך מעת לעת כנסים ואירועים אקדמיים. המרכז עומד בקשר עם מיטב חוקרי הדתות החדשות בעולם, ואוסף בעזרתם מידע על קבוצות רלוונטיות.

את המרכז מובילים שלושה חוקרים: פרופ' בועז הוס מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ד"ר רחל ורצברגר מהמכון הטכנולוגי חולון וד"ר אדם קלין אורון ממכון ון ליר בירושלים. במועצה המייעצת למרכז חברים אנשי אקדמיה העוסקים בחקר דת ורוחניות עכשווית בישראל, ביניהם פרופ' נורית זיידמן מאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ד"ר תומר פרסיקו מאוניברסיטת תל אביב, וד"ר מריאנה רוח-מדבר מהמכללה האקדמית צפת.